pczabaku - kvalitní levné počítače z německa

Jezírka prodej Asagi Koi farma eshop

Telefonické objednávky
telefonický kontakt+420 777 290 780

košík

VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Košík je prázdný.

Úvod
O nás
Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Dotazy
Kontakt

Ochrana osobních údajůZákladní ustanovení :Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je Stanislav Kryvoš, IČO 65603486, se sídlem Horní Chvatliny 70, 28144 Zásmuky (dále jen: správce).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Stanislav Kryvoš, Horní Chvatliny 70, 28144 Zásmuky
telefon: +420 777 290 780
email: obchod@jezirkaprodej.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů :Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů :Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a zpravodajů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (segmentaci či profilování zákazníků) ve smyslu čl. 22 GDPR.

Doba uchovávání údajů :Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Příjemci osobních údajů (subdodavatelé) :Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na doručování zboží nebo služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu levne-ceske-matrace.cz a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva :Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v těchto zásadách.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů :Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


Závěrečná ustanovení :Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).


Obchodní podmínkyZávazky prodávajícího :1. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat.

Pouze to zboží, které si kupující objednal prostřednictvím tohoto internetového obchodu
v maximální možné shodě s vyobrazeným zbožím. (Drobné odchylky barev mohou vzniknout
při pořizování snimků).

Zboží, které je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR a je originální.

V každé objednávce najdete vedle objednaného zboží také daňový doklad o zaplacení s
rozepsanou cenou za jednotlivé položky.

Bude komunikovat s kupujícím o jeho objednávce. To znamená, že ho bude informovat ele-
ktronickou poštou o přijetí objednávky, její expedici, přijaté platbě za zboží a nebo
o možné změně objednávky a to v případě, že byla zákazníkem zadána tato adresa správně.

V případě nedodržení dodacích lhůt, stanovených v tomto internetovém obchodu,
bude o tomto stavu kupujícího včas informovat a konzultovat s ním další postup.
Dále bude informovat o aktualizaci stránek.

Bude před potvrzením objednávky uveřejňovat pravdivé a konečné ceny, které kupující
zaplatí za zboží včetně DPH a ceny za dopravu a balné.

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, umožní nakupujícímu během 14 dnů od obdržení zboží
toto bez udání důvodu vrátit.
Zboží však musí být odesláno na adresu pro reklamace v původním obalu, kompletní a nepoškozené. Zboží nelze vracet na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Při splnění těchto podmínek bude reklamace vyřízena dle zákona.
Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude v souladu s uvedeným zákonem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Osobní údaje kupujícího bude prodávající chránit v maximální možné míře a neposkytne
je žádným jiným subjektům.


2. Práva a povinnosti kupujícího.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu na kterou má být
objednané zboží odesláno.

Kupující je povinnen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou
cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky, ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů
od doručení, viz. text bodu A o odstoupení od kupní smlouvy.


3. Závaznost objednávek.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, to jest stiskne dokončit objednávku,
je považována za závaznou.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí
v objednávkovém formuláři.

Dodací a platební podmínky :


Zboží je zasíláno balíkem na dobírku prostřednictvím doručovacích služeb uvedených při
dokončení objednávky, které si zákazník může zde zvolit. V případě nezastižení kupujícího
bude balík uložen na nejbližší poště, po dobu sedmi dní. Zboží expedujeme zpravidla
již do 24hod.
Při platbě předem na účet prodávajícího je zboží zasláno po připsání částky. Po obdržení objednávky Vás budeme kontaktovat a emailem Vám zašleme číslo účtu, variabilní symbol a částku .


Poštovné :Platba převodem 150,- vč. DPH
Platba dobírkou 180,- vč. DPH
Při nákupu nad 4.000,- je doprava po ČR zdarma
icon

Přihlášení

Jméno

Heslo
icon

Slevové emaily

Chcete dostávat nejnovější nabídku pomocí emailu? Zde můžete vložit Vaší emailovou adresu. Smazáním můžete naopak vyřadit svůj email z databáze.

asagi koi farma